Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng

 

Loading...

Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng - 2

Có đi có lại mới toại lòng nhau.

Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng - 3

“Có phúc cùng hưởng, có họa chịu cùng lúc”.

Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng - 5

loading...

Anh em một nhà là phải hiểu ý nhau.

Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng - 7

Phản ứng bức xúc thôi cũng ăn ý thế này đấy.

Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng - 9

Không cần nhìn mà họ vẫn hiểu nhau.

Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng - 11

loading...

Khi trêu gái anh em mình hợp nhau đến thế.

Ảnh động: Màn phối hợp ăn ý ngoài sức tưởng tượng - 14

Màn phối hợp ăn ý của hai bố con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *